Bedemandens opgaver

Bedemandens opgaver

Vi kan hjælpe Dem med en lang række opgaver i forbindelse med en begravelse eller bisættelse, heriblandt:

 

Planlægning

 • Døgnvagt på telefon 86 48 46 45.
 • Samtale i eget hjem eller hos mig.
 • Fremskaffelse af nødvendige attester.
 • Udfærdigelse af dødsanmeldelse og godkendelse af denne hos begravelsesmyndigheden.
 • Forsendelse eller kørsel til det kirkelige system med hensyn til papirer.
 • Kontakte præst og kirkegård for fastsættelse af højtideligheden.
 • Udvælgelse af kiste fra katalog.
 • Udvælgelse af urne fra katalog.
 • Aftale om iklædning og sengetøj samt oplysning om regler for, hvad der må lægges i kisten.
 • Udfærdigelse af dødsannonce samt indrykning af samme i dagblade/ugeaviser.
 • Vejledning ved planlægning af mindesamvær – bestilling af lokale.

Det praktiske

 • Søge begravelseshjælp fra kommunen, fagforeninger, sygesikringen Danmark (gruppe 1 og 2).
 • Anmeldelse af dødsfaldet hos forsikringsselskab og andre instanser.
 • Bestille kistepynt, kranse, dekorationer og bårebuketter.
 • Kontakt til solosanger/musiker
 • Klargøring af kiste.
 • Udbringning af kiste til sygehus/kapel/hospice/plejehjem eller eget hjem.
 • Ilægning.
 • Udsyngning.
 • Overførsel til kirkegårdskapel.
 • Tilsyn med kisten frem til dagen for handlingen.
 • Fremvisning
 • Indsættelse af kiste på begravelsesdagen.
 • Blomsterudsmykning af kirke eller kapel.
 • Personlig tilstedeværelse ved begravelseshandlingen.
 • Indbyde til mindesamvær.

Højtideligheden

 • Assistance ved udbæring eller udbæring i de tilfælde, hvor kisten efterlades i kirken.
 • Transport med rustvogn til krematorium.
 • Flytning af blomster til anden kirkegård.
 • Udbringning af urne til kirkegård.
 • Udlæg for alle relevante udgifter.
 • Kontakt til stenhugger vedrørende ny eller bestående gravsten.
 • Holde højtidelighed i kapellet, hvis afdøde ikke ønsker gejstlig medvirken.
 • Til rådighed med vejledning frem til og også efter skifteretten.

 

Priseksempler

Alle priser i eksemplerne er vejledende priser.

Eksempel 1

Begravelse

Forudsætninger

 • Afdøde afhentes på off. institution på en hverdag mellem kl. 08 - 16.
 • Antal kørte kilometer udgør < 6 km.
 • Begravelse finder sted fra lokal kirke.
 • Afdøde er medlem af folkekirken.
Hvid begravelseskiste 6625
Kisteilægning og påklædning af afdøde 1050
Rustvognskørsel 720
Bedemandshonorar 3850
I alt kr. 12245

Eksempel 2

Bisættelse

Forudsætninger

 • Afdøde afhentes i hjemmet.
 • Antal kørte kilometer udgør 25 km.
 • Afdøde bisættes fra lokalt kapel og kremeres på nærmeste krematorium.
 • Afdøde er ikke medlem af folkekirken.
Kiste 6250
Kisteilægning og påklædning af afdøde 1050
Rustvognskørsel 1100
Bedemandshonorar 3850
Urne 680
I alt kr. 12930

Udover bedemandens egne ydelser kan der forekomme udgifter til underleverandører, f.eks. annoncering, blomster, kremering, gravsten, mindesamvær og kirkegårdsydelser. Bedemanden kan være behjælpelig med at give et overslag på disse omkostninger.

Bemærk det kan forekomme, at forretningen modtager provision fra leverandører, hvortil vi har henvist.

Alle priser i eksemplerne er i kr. inkl. moms.

 

Loven kræver mulighed for at tilgå en klageinstans. Hertil kan følgende link benyttes.

www.bedemand.dk/valg-af-bedemand/klager